Resumo da Licenza Creative Commons

Recoñecemento-Non comercial 2.0 RU: Inglaterra e País de Gales (CC BY-NC 2.0 UK)

Este é un resumo lexíbel por humanos (e non un substituto) da licenza. Aviso legal.
uk

Vostede é libre de:

  • Adaptar — remesturar, transformar e recrear sobre o material
  • O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  • Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas: