Преминете към съдържание

CC BY-NC 2.5 Deed

Признание-Некомерсиално 2.5 Неадаптиран

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC 4.0 Deed | Признание-Некомерсиално 4.0 Международен

Имате право на:

  1. Споделяте — да копирате и повторно да разпространявате материала на всякакъв носител или във всякакъв формат
  2. Адаптирате — да преработвате, преобразувате и доразвивате материала
  3. Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

При следните условия:

  1. Признание - Вие сте длъжни да посочите автора , да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени . Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.
  2. Некомерсиално - Вие нямате право да използвате материала за търговски цели .
  3. Без допълнителни ограничения - Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

предизвестие:

Вие не сте длъжни да спазвате лиценза по отношение на елементи от материала, които са обществено достояние, или когато използването от Ваша страна на материала е разрешено от приложимо изключение или ограничение .

Не се дават никакви гаранции. Възможно е лицензът да не Ви дава всички разрешения, които са необходими за планираното използване от Ваша страна на материала. Така например, начинът, по който използвате материала, може да е ограничен от други права, като правото на публичност, правото на неприкосновеност на личния живот или морални права .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.