Creative Commons License Deed

Atribusi-BukanKomersial 3.0 Austria (CC BY-NC 3.0 AT)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Penolakan Liabiliti.
at

Anda bebas untuk:

  • Adaptasi — adunan semula, mengubah, dan membina di atas bahan
  • Pemberi lesen tidak boleh membatalkan kebebasan-kebebasan tersebut selagi anda mengikuti syarat-syarat lesen.

Di bawah syarat-syarat berikut:

  • Tiada larangan tambahan — Anda tidak boleh guna terma-terma perundangan atau langkah-langkah teknologi yang menyekat pengguna lain daripada membuat sesuatu yang dibenarkan oleh lesen.

Notis-notis:

  • Anda tidak perlu mematuhi lesen untuk elemen-elemen daripada material di domain awam atau di mana saja anda gunakan yang mengikut tatacara pengecualian atau batasan yang berkenaan.
  • Tiada jaminan diberikan. Lesen ini mungkin tidak memberikan anda semua kebenaran yang diperlukan untuk kegunaan anda. Sebagai contoh, hak-hak lain seperti publisiti, privasi, atau hak-hak moral mungkin menghadkan bagaimana anda menggunakan material tersebut.