Creative Commons License Deed

Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 Australia (CC BY-NC 3.0 AU)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.
au

Du har lov til:

  • Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser: