Saltar cap al contingut

Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional

CC BY-NC 4.0

Deed

Sou lliure de:

  1. Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format
  2. Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
  3. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  1. Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada , proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi . Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.
  2. NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials .
  3. No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.

No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.

Notice

Aquest resum destaca només alguns termes i les principals característiques de la llicència real. No és una llicència i no té cap valor legal. Hauríeu de revisar atentament tots els termes i les condicions de la llicència real abans d'utilitzar el material que s'hi troba subjecte.

Creative Commons no és un bufet d'advocats i no proporciona cap servei jurídic. La distribució, la comunicació o l'enllaç a aquest resum o la llicència aquí resumida no crea cap vincle advocat-client ni cap altre tipus de relació.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.