Naar de inhoud springen

Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal

CC BY-NC 4.0

Akte

Je bent vrij om:

  1. Delen — het materiaal te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  2. Bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  3. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  1. Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden , een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is . Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  2. NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden .
  3. Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.

Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

Let op

Dit document belicht enkele van de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van de volledige licentie. Dit is geen licentie en heeft geen juridische waarde. We raden aan om alle voorwaarden van de volledige licentie te bestuderen voordat je het gelicenseerde materiaal gebruikt.

Creative Commons is geen advocatenkantoor en biedt geen juridische diensten aan. Het verspreiden, tentoonstellen of verwijzen naar dit document of de volledige licentietekst creëert geen advocaat-klantrelatie of enige andere relatie.

Creative Commons is de non-profitorganisatie achter de open licenties en andere juridische tools waarmee makers hun werk kunnen delen. Onze juridische tools zijn gratis te gebruiken.