Creative Commons License Deed

Priskyrimas - Jokių išvestinių darbų - Nekomercinis platinimas 1.0 Bendrasis (CC BY-ND-NC 1.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. (Atsakomybės) apribojimas.

Jūs galite:

  • Licencijuotojas negali atšaukti šių laisvių, jei jūs laikotės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  • Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių sąlygų ar technologinių priemonių, kurios teisiškai apribotų kitus galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pastabos:

  • Neprivalote laikytis licencijos tiems medžiagos elementams, kurie yra viešojo naudojimo arba kur jūsų naudojimo būdas leidžiamas atitinkamos išimties ar apribojimo.
  • Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus jūsų panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, kitos teisės, kaip kad viešumo, privatumo ar moralinės teisės gali apriboti, kaip jūs galite šią medžiagą naudoti.

Yra nauja šios licencijos versija. Turėtumėte ją naudoti visiems naujiems savo kūriniams; taip pat galite pakeisti esamų licencijas į šią. Tačiau jokių kūrinių licencija nėra automatiškai pakeičiama nauja.