Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Priskyrimas - Jokių išvestinių kūrinių 1.0 Bendrasis (CC BY-ND 1.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atsakomybės apribojimas.

Jūs galite:

  • bet kokiais tikslais, net ir komerciniais.
  • Licenciaras negali atšaukti šių laisvių, jei Jūs laikysitės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  • Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių priemonių nei technologinių priemonių, kurios teisiškai apribotų kitų galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pranešimai:

  • Neprivalote laikytis licencijos salygų tokių šios medžiagos sudedamųjų dalių atžvilgiu, kurios yra viešojoje srityje, arba jei panaudojimą leidžia taikytinateisių išimtis ar apribojimas.
  • Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus Jūsų norimam panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, tai, kaip galite panaudoti šią medžiagą, gali riboti viešinimo, privataus gyvenimo ar neturinės teisės.

Prieinama nauja šios licencijos versija. Ją turėtumėte naudoti naujai sukurtiems darbams, ir taip pat galite pakeisti jau darbų licencijas į šią. Tačiau jokių objektų licencijos nėra automatiškai pakeičiamos naujomis.