Creative Commons License Deed

Navngivelse-IngenBearbeidelse 1.0 Nederland (CC BY-ND 1.0 NL)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.
nl

Du har lov til:

  • til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:

Det finnes en ny versjon av denne lisensen. Du bør bruke den for nye verk, og du kan også bruke den til å re-lisensiere eksisterende verk. Ingen verk blir automatisk plassert under den nye lisensen.