Resum de la Llicència Creative Commons

Reconeixement-SenseObraDerivada 2.0 Japó (CC BY-ND 2.0 JP)

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència. Advertiment.