Creative Commons licentie Deed

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 2.0 Nederland (CC BY-ND 2.0 NL)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Vrijwaring.
nl

Je bent vrij om:

  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
  • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

  • Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
  • Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

Er is een nieuwe versie van deze licentie beschikbaar. De nieuwe versie van de licentie wordt aanbevolen voor nieuwe werken, en u kan tevens de licentie op de bestaande werken vervangen door de nieuwe versie van de licentie. De nieuwe versie van de licentie vervangt niet automatisch de oude versie.