Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 2.1 Japonia (CC BY-ND 2.1 JP)

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje). Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.