Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY-ND 3.0 RS)

Ovo je svima razumljiv sažet pregled (i nije sastavni deo) licence koji je dostupan na sledećim jezicima: srpski srpski (latinica) Izjava.
rs

Vi slobodno možete da:

  • za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: