Creative Commons License Deed

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.1 Japan (CC BY-SA 2.1 JP)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.