Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.1 Japonia (CC BY-SA 2.1 JP)

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje). Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.