Brincar ó contido

CC BY-SA 3.0 ES Deed

Atribución-Compartir igual 3.0 España

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-SA 4.0 Deed | Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional

Vostede é libre de:

  1. Compartir — copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato para calquera propósito, incluso comercialmente.
  2. Adaptar — remesturar, transformar e recrear sobre o material para calquera propósito, incluso comercialmente.
  3. O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  1. Atribución - Debe dar o recoñecemento apropiado , fornecer un vínculo á licenza e indicar se se fixeron cambios . Pode facelo de calquera maneira razoábel pero non de maneira que poida suxerir que o licenciante o apoia a vostede ou o seu uso.
  2. Compartir igual - Se vostede remestura, transforma ou recrea sobre o material, debe distribuír as súas colaboracións coa mesma licenza cá orixinal.
  3. Sen restricións adicionais - Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.

Non se ofrecen garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais) .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.