Creative Commons License Deed

Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie 4.0 Medzinárodný (CC BY-SA 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.

Máte možnosť:

  • Upravovať — nanovo ho usporadúvať, transformovať a vychádzať z neho
  • na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  • Pokiaľ budete dodržiavať licenčné podmienky, poskytovateľ licencie nemôže udelené súhlasy odvolať.

Za nasledujúcich podmienok:

  • Uvedenie AutoraMusíte uviesť zdroj, poskytnúť odkaz na licenciu a uviesť, či došlo k nejakým zmenám. Môžete tak urobiť akýmkoľvek primeraným spôsobom, avšak nesmiete naznačovať, že poskytovateľ licencie súhlasí s vami alebo s vaším použitím.

  • Rovnaké Šírenie — Ak materiál nanovo usporadúvate, transformujete ho alebo z neho vychádzate, musíte svoje príspevky distribuovať v rámci rovnakej licencie ako originál.

  • Žiadne ďalšie obmedzenia — Nesmiete uplatňovať právne podmienky ani technologické opatrenia, ktoré z právneho hľadiska bránia iným subjektom v akejkoľvek činnosti, ktorá je podľa licencie povolená.

Oznámenia:

  • Nemusíte spĺňať podmienky licencie v prípade prvkov materiálu, ktoré sú verejne voľnými dielami, resp ak je vaše použitie povolené na základe uplatniteľnej výnimky alebo obmedzenia.
  • Neposkytujú sa žiadne záruky. Licencia vám nemusí zaručovať všetky povolenia potrebné na vami zamýšľané použitie. To, ako používate materiál, môžu napríklad obmedzovať aj iné práva, ako sú práva v oblasti reklamy a súkromia či morálne práva.