Pređite na sadržaj

Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 4.0 Međunarodna

CC BY-SA 4.0

Deed

Vi slobodno možete da:

  1. Deliti — umnožavati i ponovo distribuirati delo u svakom mediju ili formatu za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  2. Preraditi — remiksovati, izmeniti, i razvijati delo za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  3. Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  1. Autorstvo — U obavezi ste da priznate autorstvo , unesete link ka licenci i označite izmene, ako su izvršene . To možete da učinite na svaki razuman način, ali ne tako da se sugeriše da vas davalac licence podržava, kao i vaše korišćenje dela.
  2. Deliti pod istim uslovima — Ako remiksujete, menjate ili razvijate delo, u obavezi ste da distribuirate svoj udeo pod istom licencom originalnog dela.
  3. Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke mere koje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene:

Niste u obavezi da se pridržavate licence za elemente dela u javnom domenu ili ako je vaše korišćenje dozvoljeno na osnovu merodavnog isključenja ili ograničenja .

Bez jemstava. Moguće je da vam licenca ne daje sve potrebne dozvole za nameravano korišćenje. Na primer, druga prava kao što su izlaganje javnosti, prava privatnosti ili moralna prava mogu da ograniče način vašeg korišćenja dela.

Notice

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons nije advokatska kancelarija i ne pruža pravne usluge. Distribucijom, predstavljanjem ili unošenjem linka ka ovom uputstvu ili licenci koju sažima, ne uspostavlja se pravni ili neki drugi odnos.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.