Praleisti, eiti į turinį

CC BY 2.0 Deed

Priskyrimas 2.0 Bendrasis

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY 4.0 Deed | Priskyrimas 4.0 Tarptautinė

Jūs galite:

  1. Dalintis — kopijuoti ir platinti medžiagą bet kokiomis priemonėmis ir formatais. bet kokiais tikslais, net ir komerciniais.
  2. Adaptuoti — remiksuoti, perdirbti ar kurti šios medžiagos pagrindu bet kokiais tikslais, net ir komerciniais.
  3. Licenciaras negali atšaukti šių laisvių, jei Jūs laikysitės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  1. Priskyrimas — Privalote nurodyti autorystę , įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar atlikote pakeitimų . Galite tai daryti bet kokiu protingumo kriterijus atitinkančiu būdu, tačiau ne tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, kad licenciaras pritaria Jūsų veiksmams ar tam, kaip panaudotoje objektą.
  2. Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių priemonių nei technologinių priemonių , kurios teisiškai apribotų kitų galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pranešimai:

Neprivalote laikytis licencijos salygų tokių šios medžiagos sudedamųjų dalių atžvilgiu, kurios yra viešojoje srityje, arba jei panaudojimą leidžia taikytina teisių išimtis ar apribojimas .

Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus Jūsų norimam panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, tai, kaip galite panaudoti šią medžiagą, gali riboti viešinimo, privataus gyvenimo ar neturinės teisės .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.