Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Besivystančios šalys License

Čia yra žmonėms suprantama licencijos santrauka (bet ne pakaitalas). Atsakomybės apribojimas.

Creative Commons atsisakė šio teisinio įrankio ir nerekomenduoja jo taikyti.

Jūs galite:

  • Remiksuoti — pritaikyti kūrinį, atlikti jo pakeitimus

Laikydamasis šių sąlygų:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Priskyrimas. Jūs privalote nurodyti kūrinio autorystę kaip to reikalauja autorius ar licencijos davėjas (bet nesudarant įspūdžio, jog jie kaip nors Jus remia ar pritaria tam, kaip jūs panaudojote kūrinį).

  • Pakartotinio naudojimo ar platinimo atveju privalote aiškiai nurodyti kitiems šio objekto licencijos sąlygas. Geriausias būdas tai atlikti - pateikti nuorodą į šį puslapį.
  • Bet kuri iš aukščiau nurodytų apribojimų gali būti nesilaikoma, jei gausite tam autorių teisių turėtojo leidimą.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Sąžiningos verslo praktikos ar sąžiningo naudojimo (angl. fair use) teisės, arba kt. taikytinos autorių teisių išimtys ir apribojimai;
    • Teisės į objektą ar jo panaudojimo būdus, kurias gali turėti kiti asmenys, pvz., teisė viešumo ar teisė į privatų gyvenimą.