Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Besivystančios šalys License

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atsakomybės apribojimas.

Creative Commons atsisakė šio teisinio įrankio ir nerekomenduoja jo taikyti.

Jūs galite:

  • Remiksuoti — pritaikyti kūrinį, atlikti jo pakeitimus

Laikydamasis šių sąlygų:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Priskyrimas. Jūs privalote nurodyti kūrinio autorystę kaip to reikalauja autorius ar licencijos davėjas (bet nesudarant įspūdžio, jog jie kaip nors Jus remia ar pritaria tam, kaip jūs panaudojote kūrinį).

  • Pakartotinio naudojimo ar platinimo atveju privalote aiškiai nurodyti kitiems šio objekto licencijos sąlygas. Geriausias būdas tai atlikti - pateikti nuorodą į šį puslapį.
  • Bet kuri iš aukščiau nurodytų apribojimų gali būti nesilaikoma, jei gausite tam autorių teisių turėtojo leidimą.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Sąžiningos verslo praktikos ar sąžiningo naudojimo (angl. fair use) teisės, arba kt. taikytinos autorių teisių išimtys ir apribojimai;
    • Teisės į objektą ar jo panaudojimo būdus, kurias gali turėti kiti asmenys, pvz., teisė viešumo ar teisė į privatų gyvenimą.