Creative Commons License Deed

Państwa rozwijające się License

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Creative Commons nie korzysta już z tego narzędzia prawnego i nie rekomenduje jego używania.

Wolno:

  • remiksować - tworzyć utwory zależne

Na następujących warunkach:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę

  • W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której jest on udostępniony. Najlepiej to uczynić poprzez odnośnik do niniejszej strony.
  • Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Uprawnienia wynikające z przepisów fair use lub fair dealing lub innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
    • Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności.