Creative Commons License Deed

Pavyzdžių nekomercinis platinimas plius 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. (Atsakomybės) apribojimas.

Creative Commons atsisakė šios teisinės priemonės ir nerekomenduoja ja naudotis.

Jūs galite:

  • Imti pavyzdžius, miksuoti ar kitaip kūrybiškai perdirbti šį kūrinį nekomerciniais tikslais.
  • Atlikti, rodyti ir platinti viso šio kūrinio kopijas nekomerciniams tikslams (pvz. dalintis dokumentais ar transliuoti internetu nekomerciniais tikslais).

Esant šioms sąlygoms:

  • Jūs privalote nurodyti kūrinio autorystę pagal autoriaus ar licencijos davėjo nurodymus (bet nesudarant įspūdžio, jog jie kaip nors palaiko jus ar pritaria tam, kaip jūs panaudojote kūrinį).
  • Šio kūrinio komerciniais tikslais naudoti negalite.
  • Pakartotinio naudojimo ar platinimo atveju privalote aiškiai nurodyti kitiems šio kūrinio licencijos sąlygas. Geriausias būdas - pateikti nuorodą į šį puslapį.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūsų sąžiningos verslo praktikos ar sąžiningo naudojimo teisių, arba kitų taikomų autorių teisių išimtys ir apribojimai;
    • Teisės, susijusios su pačiu darbu ar jo panaudojimu, kurias gali turėti kiti asmenys, pvz., viešumo ar privatumo teisės.