Creative Commons License Deed

Bez utworów zależnych 2.0 Japonia (CC ND 2.0 JP)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.