Resum de la Llicència Creative Commons

Sampling Plus 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Advertiment.

Creative Commons ha retirat aquesta eina legal i no recomana que l'apliqueu a cap obra.

Sou lliure de:

  • Samplejar, remesclar, o transformar d'una manera creativa aquesta obra amb finalitats comercials o no comercials.
  • Comunicar públicament i distribuir còpies de l'obra completa per a finalitats no comercials (p.ex., compartir fitxers o emissió no comercial via web)

Amb les condicions següents:

  • Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
  • No podeu utilitzar aquesta obra per anunciar o promoure res més que l'obra que heu creat a partir d'ella.
  • Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra. La millora manera de fer-ho és mitjançant un enllaç a aquesta pàgina web.
  • In no way are any of the following rights affected by the above: