Creative Commons License Deed

Iztverot plus 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atrunas.

Creative Commons šo rīku vairs neatbalsta un neiesaka to izmantot darbos.

Jūs varat brīvi:

  • Veidot darba iztvērumus, mikšļus vai citādi radoši to pārveidot nekomerciālām vajadzībām.
  • Visu darbu atskaņot, rādīt, un izplatīt kopijas nekomerciālos nolūkos (piem., daloties ar failiem vai veicot nekomerciālu tīmekļapraidi).

Ievērojot sekojošus nosacījumus

  • Jums ir jānorāda uz darbu autora vai licences izdevēja pieprasītajā veidā (bet ne tā, kas liktu domāt, ka autors ir apstiprinājis jūsu darbību).
  • Jūs varat izmantot darbu un balstīties uz tā, tikai lai popularizētu vai atbalstītu to.
  • Izmantojot vai izplatot darbu, jums ir skaidri jānorāda šī darba licencēšanas noteikumi. Labākais veids, kā to darīt, ir norādīt saiti uz šo lapu.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūs izmantojat godīgas izmantošanas tiesības, vai pielietojat citus autortiesību ierobežojumus vai izņēmumus;
    • Tiesības kā citas personas var lietot darbu pašu par sevi vai kādā to izmantot, piemēram, publicitātes vai privātuma tiesības.