Creative Commons License Deed

Sampling Plus 1.0

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument fremhæver kun nogle af nøgleemnerne og vilkårene fra den egentlige licens. Dette er ikke en licens og har ikke nogen juridisk værdi. Du bør grundigt gennemse alle termerne og vilkårene af den egentlige licens før du bruger det licenserede materiale.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og udbyder ikke juridisk service. Distribution af, fremvisning og henvisning til dette dokument eller licensen som den opsummerer, etablerer ikke et advokat-klient forhold eller noget andet forhold.

Dette er en menneskelæsbar opsummering af (og ikke en erstatning for) licensen.

Creative Commons har udfaset dette juridiske instrument , og anbefaler ikke at det knyttes til værker.

Du har frihed til:

  • At sample, mash-up'e eller på anden måde kreativt omarbejde dette værk til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.
  • At fremføre, vise og sprede eksemplarer af hele værket for ikke-kommercielle formål (f.eks. fildeling og ikke-kommerciel webcasting).

På følgende vilkår:

  • Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren eller licensgiveren (men ikke på en måde der antyder at de støtter dig eller din brug af værket).
  • Du må ikke bruge dette værk i reklamesammenhæng eller på anden måde til at promovere andet, end det værk du skaber.
  • I forbindelse med al viderebrug og distribuering skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Fair use eller fair use-rettigheder eller andre gældende ophavsretlige undtagelser og begrænsninger;
    • Andre rettigheder personer kan have, enten i selve værket eller i, hvordan arbejdet bliver brugt, såsom reklameøjemed eller i forhold til privatlivets fred.