Creative Commons License Deed

Sampling Plus 1.0

Vrijwaring

Dit document belicht enkele van de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van de volledige licentie. Dit is geen licentie en heeft geen juridische waarde. We raden aan om alle voorwaarden van de volledige licentie te bestuderen voordat je het gelicenseerde materiaal gebruikt.

Creative Commons is geen advocatenkantoor en biedt geen juridische diensten aan. Het verspreiden, tentoonstellen of linken naar dit document of de volledige licentietekst creëert geen advocaat-klantrelatie of enige andere relatie.

Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.

Deze licentie is verouderd. Creative Commons raadt het gebruik van deze licentie niet aan.

De gebruiker mag:

  • Het werk, voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden, te samplen of op een andere creatieve manier te bewerken.
  • Kopieën van het hele werk zonder commercieel oogmerk verspreiden, tonen, op- of uitvoeren (bijvoorbeeld door file-sharing of niet-commerciële webcasting).

Onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
  • De gebruiker mag dit werk enkel en alleen gebruiken voor advertenties met betrekking tot of de promotie van het werk voortkomend uit dit werk.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
    • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.