Creative Commons License Deed

Sampling Plus 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commonon har trukket tilbake dette juridiske verktøyet, og fraråder at det knyttes til verk.

Du har lov til:

  • Å sample, nettflette, eller på annen måte kreativt omarbeide dette verket for kommersielle eller ikke-kommersielle formål.
  • Å fremføre, vise, skrive ut og distribuere kopier av dette verket i sin helhet for ikkekommersielle formål (f.eks., fildeling og ikke-kommersiell web-kasting).

På følgende vilkår:

  • Du skal navngi forfatteren og/eller lisensgiveren på den måten som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).
  • Du kan ikke bruke verket til annonsering, markedsføring eller reklame for noe annet enn det verk som du har skapt med utgangspunkt i verket.
  • I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Dine lovfestede rettigheter som er gitt i åndsverkslovens bestemmelser om rimelig anvendelse (lånereglene), eller i henhold til andre relevante opphavsrettslige unntak og begrensinger;
    • Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, slik som reklame- eller personvernrettigheter.