Skip to content

CC SAMPLING+ 1.0 Deed

Sampling Plus 1.0 Generisk

Notice

2011-09-12: Creative Commonon har trukket tilbake dette juridiske verktøyet , og fraråder at det knyttes til verk.

Du har lov til:

  1. Å sample, nettflette, eller på annen måte kreativt omarbeide dette verket for kommersielle eller ikke-kommersielle formål.
  2. Å fremføre, vise, skrive ut og distribuere kopier av dette verket i sin helhet for ikkekommersielle formål (f.eks., fildeling og ikke-kommersiell web-kasting).
  3. Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  1. Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering , oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort . Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
  2. Du kan ikke bruke verket til annonsering, markedsføring eller reklame for noe annet enn det verk som du har skapt med utgangspunkt i verket.
  3. I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
  4. Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:

Du trenger ikke å rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt i det fri eller der bruken er tillatt av etter lånereglene i åndsverkloven eller annen gjeldende rett .

Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter , sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.