Creative Commons License Deed

Sampling 1.0

Dette er en menneskelæsbar opsummering af (og ikke en erstatning for) licensen. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commons har udfaset dette juridiske instrument , og anbefaler ikke at det knyttes til værker.

Du har frihed til:

  • At sample, mash-up'e eller på anden måde kreativt omarbejde dette værk til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

På følgende vilkår:

  • Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren eller licensgiveren (men ikke på en måde der antyder at de støtter dig eller din brug af værket).
  • Du må ikke bruge dette værk i reklamesammenhæng eller på anden måde til at promovere andet, end det værk du skaber.
  • I forbindelse med al viderebrug skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre.
  • Du må ikke opføre, udstille eller distribuere kopier af dette værk i dets helhed for noget formål.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Fair use eller fair use-rettigheder eller andre gældende ophavsretlige undtagelser og begrænsninger;
    • Andre rettigheder personer kan have, enten i selve værket eller i, hvordan arbejdet bliver brugt, såsom reklameøjemed eller i forhold til privatlivets fred.