Πράξη Κοινών Creative Commons

Sampling 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Αποποίηση.

Ο οργανισμός Creative Commons έχει αποσύρει αυτή την άδεια και δεν συνιστά να τη χρησιμοποιείτε για νέα έργα.

Είναι ελεύθερη:

  • Για να δειγματίζετε, να αλλάξετε, ή άλλως να τροποποιήσετε δημιουργικά το έργο είτε για εμπορικούς είτε για μη εμπορικούς σκοπούς.

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
  • Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό προκειμένου να διαφημίσετε ή να προωθήσετε οτιδήποτε άλλο πέρα από το έργο από το οποίο δημιουργείτε.
  • Για κάθε νέα χρησιμοποίηση του έργου σας θα πρέπει να αποσαφηνίσετε στους άλλους τους όρους της άδειας γι' αυτό το έργο.
  • Δε μπορείτε να ερμηνεύσετε, να κάνετε προσιτό στο κοινό ή να διανέμετε αντίγραφα από ολόκληρο αυτό το έργο για οποιοδήποτε σκοπό.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Η σωστή δοσοληψία σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
    • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.