Resumo da Licenza Creative Commons

Mostraxe 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Aviso legal.

Creative Commons retirou esta ferramenta legal e recomenda non aplicala a obras.

Vostede é libre de:

  • Extraer partes, volver mesturar ou transformar de xeito creativo esta obra con fins comerciais ou non comerciais.

Coas condicións seguintes:

  • Debe atribuír a obra do xeito especificado polo/a autor/a ou polo licenciador (mais non de xeito que suxira que este/a o apoia a vostede ou ao uso que se fai da obra).
  • Só pode empregar esta obra para anunciar ou promover unha obra que crease a partir dela.
  • Ao reutilizar a obra, ten que deixar ben claro os termos de licenza desta obra.
  • Non pode executar, exhibir ou distribuír copias da obra completa, con ningunha finalidade.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • O seu trato lexítimo ou uso legal de dereitos, ou outras excepcións aplicábeis e limitacións;
    • Dereitos que outras persoas poden ter sobre a obra ou sobre a súa utilización, tales como a publicidade ou o dereito á privacidade.