Creative Commons Licens Deed

Sampling 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Friskrivning.

Creative Commons har pensionerat det här juridiska verktyget och rekommenderar inte att det används för verk.

Du har tillstånd:

  • Att sampla, blanda (mash-up), eller annars kreativt transformera detta verk för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

På följande villkor:

  • Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket).
  • Du får inte använda verket vid annonsering eller marknadsföring av något annat än verk som du skapat av verket.
  • Vid all återanvändning måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket.
  • Du får inte framföra, visa eller sprida kopior av verket för några ändamål.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten;
    • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.