Marca de Domini Públic 1.0

Sense drets d'explotació

 • Aquesta obra ha estat identificada com a lliure de restriccions d'ús conegudes segons la llei de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins.


  Podeu copiar, modificar i distribuir l'obra, així com fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense necessitat de demanar permís. Vegeu més informació a sota.

 • Altres informacions
  • Pot ser que l'obra no estigui lliure de restriccions de propietat intel·lectual conegudes en totes les jurisdiccions
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • En algunes jurisdiccions els drets morals de l'autor poden persistir més enllà del termini de protecció dels drets d'explotació. Aquests drets morals poden incloure el dret a ser identificat com autor així com el dret a oposar-se a tractaments pejoratius.
  • Llevat que s'indiqui expressament el contrari, la persona que va identificar l'obra no n'ofereix cap garantia i s'eximeix de qualsevol responsabilitat per qualsevol ús de l'obra, en la màxima mesura permesa per la llei aplicable.
  • Quan utilitzeu o citeu l'obra, no hi ha d'haver cap mena d'implicació de suport per part de l'autor o de la persona que ha identificat l'obra.
Suport

En algunes jurisdiccions, pot ser il·legal implicar de manera errònia que un autor, un editor o qualsevol altra persona dóna suport a l'ús que feu d'una obra.

Aprengueu-ne més

Citació

Copieu el codi HTML que us oferim i enganxeu-lo en la vostra pàgina web per facilitar la citació de l'obra.

Aprengueu-ne més

Drets morals

En moltes jurisdiccions del món, les lleis de propietat intel·lectual concedeixen als creadors "drets morals", que poden requerir alguna reparació en el cas que l'ús d'una obra es consideri "despectiu".

Aprengueu-ne més

Altres drets

La utilització d'una obra lliure de de restriccions conegudes de propietat intel·lectual pot ser regulada o limitada d'una altra manera. L'obra o el seu ús pot estar subjecta a lleis de protecció de dades personals o a drets de publicitat, d'imatge o de privacitat que permeten a una persona controlar com es fa servir la seva veu, imatge o semblança, o altres restriccions o limitacions en virtut de la legislació aplicable.

Aprengueu-ne més

Termini dels drets de propietat intel·lectual

Els terminis dels drets de propietat intel·lectual varien segons la jurisdicció aplicable. Una obra lliure de drets en una jurisdicció pot no estar-ho en altres.

Aprengueu-ne més

Advertiment
Advertiment

La Marca de Domini Públic no és un instrument legal.

Creative Commons no és un bufet d'advocats i no ofereix ni consells ni serveis jurídics. La distribució, la comunicació o l'enllaç a aquesta Marca de Domini Públic no crea cap relació advocat-client.

Creative Commons no ha verificat l'estat dels drets de propietat intel·lectual de cap de les obres associades amb aquesta marca. CC no ofereix cap garantia sobra l'obra o l'estat dels drets de propietat inetel·lectual en cap jurisdicció i s'eximeix de tota responsabilitat per qualsevol ús que se'n faci.