Resum de la Llicència Creative Commons

Marca de Domini Públic 1.0

Sense drets d'explotació

  • Aquesta obra ha estat identificada com a lliure de restriccions d'ús conegudes segons la llei de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins.


    Podeu copiar, modificar i distribuir l'obra, així com fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense necessitat de demanar permís. Vegeu més informació a sota.


Altres informacions

  • Pot ser que l'obra no estigui lliure de restriccions de propietat intel·lectual conegudes en totes les jurisdiccions
  • Algunes persones poden tenir alguns drets sobre o relacionats amb l'obra, com per exemple, drets de propietat industrial derivats de patents o marques, i altres persones poden tenir drets sobre com s'utilitza l'obra, som per exemple el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  • En algunes jurisdiccions els drets morals de l'autor poden persistir més enllà del termini de protecció dels drets d'explotació. Aquests drets morals poden incloure el dret a ser identificat com autor així com el dret a oposar-se a tractaments pejoratius.
  • Llevat que s'indiqui expressament el contrari, la persona que va identificar l'obra no n'ofereix cap garantia i s'eximeix de qualsevol responsabilitat per qualsevol ús de l'obra, en la màxima mesura permesa per la llei aplicable.
  • Quan utilitzeu o citeu l'obra, no hi ha d'haver cap mena d'implicació de suport per part de l'autor o de la persona que ha identificat l'obra.
Advertiment
Advertiment

La Marca de Domini Públic no és un instrument legal.

Creative Commons no és un bufet d'advocats i no ofereix ni consells ni serveis jurídics. La distribució, la comunicació o l'enllaç a aquesta Marca de Domini Públic no crea cap relació advocat-client.

Creative Commons no ha verificat l'estat dels drets de propietat intel·lectual de cap de les obres associades amb aquesta marca. CC no ofereix cap garantia sobra l'obra o l'estat dels drets de propietat inetel·lectual en cap jurisdicció i s'eximeix de tota responsabilitat per qualsevol ús que se'n faci.