Creative Commons License Deed

Public domain-mærke 1.0

Ingen ophavsret

  • Dette værk er blevet identificeret som værende fri af kendte begrænsninger under ophavsrettighedsmæssig lov, herunder alle relaterede og sideløbende rettigheder.


    Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, selv til kommercielle fomål, uden at bede om tilladelse. Se Anden information nedenfor.


Anden information

  • Dette værk er måske ikke fri for kendte begrænsninger af ophavsretten i alle jurisdiktioner.
  • Personer har muligvis andre rettigheder i eller relateret til værket, såsom patenter eller varemærkerettigheder, og andre har muligvis rettigheder til hvordan værket anvendes, såsom rettigheder vedrørende offentliggørelse eller privatliv.
  • I nogle jurisdiktioner kan skaberens moralske rettigheder forblive længere end varigheden af ophavsrettigheden. Disse rettigheder kan inkludere retten til at blive identificeret som skaber og retten til at gøre indsigelse mod nedladende behandlinger.
  • Med mindre andet er eksplicit angivet, giver personen der har angivet værket ingen garantier om værket, og frasiger sig i størst mulig grad ansvaret for al brug af værket, i det fulde omfang det er tilladt af gældende lov.
  • Når du bruger eller citerer værket, skal du ikke indikere godkendelse fra forfatteren eller personen som identificerede værket.
Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse

Public domain-mærket er ikke et juridisk instrument.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyder ikke juridisk service eller bistand. Distribuering af, fremvisning eller henvisning til dette public domain-mærke skaber ikke et advokat-klient forhold.

Creative Commons har ikke verificeret den ophavsretslige status af noget værk hvorpå dette mærke er blevet pålagt. CC stiller ingen garantier for noget værk og ej heller dets ophavsretslige status i nogen som helst jurisdiktion, og frasiger sig ethvert ansvar for alle anvendelser af ethvert værk.