Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0

Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα

 • Αυτό το έργο έχει αναγνωριστεί ως ελεύθερο γνωστών περιορισμών πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών και συγγενικών δικαιωμάτων.


  Μπορείς να αντιγράψεις, τροποποιήσεις, διανέμεις, και παρουσιάσεις το έργο, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να ζητήσεις προηγούμενη άδεια για όλα αυτά. Βλέπε περαιτέρω πληροφόρηση παρακάτω.

 • Άλλες πληροφορίες
  • Το έργο μπορεί να μην είναι ελεύθερο από γνωστούς περιορισμούς copyright σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • Σε μερικές περιοχές δικαιοδοσίας τα ηθικά δικαιώματα του συγγραφέως μπορούν να υφίστανται ακόμη και μετά τη λήξη των όρων του copyright. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα ταυτοποίησης ως συγγραφέας και το δικαίωμα αντίρρησης στην εξευτελιστική μεταχείριση.
  • Εκτός αν άλλως έχει ρητά διατυπωθεί, το πρόσωπο που έχει αναγνωρίσει το έργο δεν παρέχει καμία εγγύηση για το έργο, και αποποιείται νομική ευθύνη για κάθε χρήση του έργου, στον υπέρτατο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από εφαρμοστέο νόμο.
  • Όταν χρησιμοποιείτε ή αναφέρεσθε στο έργο, δεν πρέπει να υπονοείτε επιδοκιμασία εκ μέρους του συγγραφέα ή του ατόμου που ταυτοποίησε το έργο.
Πιστοποίηση

Σε μερικά δικαιικά συστήματα, ο εσφαλμένος υπαινιγμός οτι ο συγγραφέας, ο εκδότης ή κάποιος άλλος εγκρίνει τη χρήση ενός έργου από εσένα μπορεί να είναι μη σύννομος.

Μάθετε περισσότερα

Παραπομπή

Κάνε αντιγραφή και επικόλληση του HTML κώδικα που παρέχεται στην ιστοσελίδα σου για εύκολη παραπομπή σ' αυτό το έργο.

Μάθετε περισσότερα

Εξουσίες Ηθικού Δικαιώματος

Οι νομοθεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας στα περισσότερα δικαιικά συστήματα σ' όλο τον κόσμο παρέχουν στους δημιουργούς εξουσίες ηθικού δικαιώματος που δίνουν το δικαίωμα επανόρθωσης/αποζημίωσης σε περίπτωση χρήσης έργου που μπορεί να εκληφθεί ως προσβλητική.

Μάθετε περισσότερα

Άλλα δικαιώματα

Η χρήση ενός έργου ελεύθερου από γνωστούς περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να υπόκειται σε άλλες ρυθμίσεις ή περιορισμούς. Το έργο ή η χρήση του μπορεί να υπόκειται σε ρυθμίσεις νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ρυθμίσεις δημοσιότητας, εικόνας, ή ιδιωτικότητας που επιτρέπουν σ' ένα πρόσωπο να ελέγχει πως η φωνή, εικόνα ή ομοιότητα μ'αυτό χρησιμοποιείται, ή άλλες ρυθμίσεις ή περιορισμούς σύμφωνα με εφαρμοστέο νόμο.

Μάθετε περισσότερα

Διάρκεια ισχύος πνευματικής ιδιοκτησίας

Η διάρκεια ισχύος της πνευματικής ιδιοκτησίας διαφέρει από ένα δικαιικό σύστημα σε άλλο. Ένα έργο ελεύθερο περιορισμών πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα δικαιικό σύστημα μπορεί να μην είναι ελεύθερο πνευματικής ιδιοκτησίας σε άλλα.

Μάθετε περισσότερα

Αποποίηση
Αποποίηση

Το Σήμα Δημόσιου Τομέα δεν είναι νομικό εργαλείο.

Ο οργανισμός Creative Commons δεν είναι εταιρία δικηγόρων και δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες ή συμβουλές. Η διανομή, παρουσίαση ή σύνδεση με αυτό το Σήμα Δημόσιου Τομέα δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Ο οργανισμός Creative Commons δεν έχει επιβεβαιώσει το status πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε έργου επί του οποίου αυτό το σήμα έχει τεθεί. Ο οργανισμός Creative Commons δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιοδήποτε έργο ή το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας του σε οποιοδήποτε δικαιικό σύστημα, και αποποιείται κάθε νομική ευθύνη για όλες τις χρήσεις οποιουδήποτε έργου.