Μεταβείτε στο περιεχόμενο

PDM 1.0 Deed

Σήμα Κοινού Κτήματος 1.0 Παγκόσμια

Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα

  1. Αυτό το έργο έχει αναγνωριστεί ως ελεύθερο γνωστών περιορισμών πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών και συγγενικών δικαιωμάτων.


    Μπορείς να αντιγράψεις, τροποποιήσεις, διανέμεις, και παρουσιάσεις το έργο, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να ζητήσεις προηγούμενη άδεια για όλα αυτά. Βλέπε περαιτέρω πληροφόρηση παρακάτω.

Άλλες πληροφορίες

  1. Το έργο μπορεί να μην είναι ελεύθερο από γνωστούς περιορισμούς copyright σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας .
  2. Μερικοί μπορεί να κατέχουν άλλα δικαιώματα επί του έργου ή σχετικά με αυτό όπως δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντα, σήμα) και άλλοι μπορεί να έχουν δικαιώματα επί της χρήσης του έργου όπως το δικαίωμα στη δημοσιότητα ή την ιδιωτικότητα.
  3. Σε μερικές περιοχές δικαιοδοσίας τα ηθικά δικαιώματα του συγγραφέως μπορούν να υφίστανται ακόμη και μετά τη λήξη των όρων του copyright. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα ταυτοποίησης ως συγγραφέας και το δικαίωμα αντίρρησης στην εξευτελιστική μεταχείριση.
  4. Εκτός αν άλλως έχει ρητά διατυπωθεί, το πρόσωπο που έχει αναγνωρίσει το έργο δεν παρέχει καμία εγγύηση για το έργο, και αποποιείται νομική ευθύνη για κάθε χρήση του έργου, στον υπέρτατο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από εφαρμοστέο νόμο.
  5. Όταν χρησιμοποιείτε ή αναφέρεσθε στο έργο, δεν πρέπει να υπονοείτε επιδοκιμασία εκ μέρους του συγγραφέα ή του ατόμου που ταυτοποίησε το έργο.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.