علامت گذاری به عنوان دامنه عمومی 1.0

بدون کپی رایت

 • این اثر به‌عنوان آزاد از محدودیت‌های شناخته‌شده تحت قانون حق تکثیر، شامل همه حقوق مرتبط و همجوار مشخص شد.


  شما می‌توانید اثر را اجرا، توزیع، اصلاح و نسخه‌برداری کنید، حتی برای اهداف تجاری، بدون گرفتن اجازه. اطلاعات دیگر را در زیر ببینید.

 • اطلاعات دیگر
  • این اثر ممکن است از محدودیت‌های حق تکثیر شناخته‌شده در همه حوزه‌های قضایی آزاد نباشد.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • در بعضی از حوزه‌های قضایی حقوق اخلاقی نویسنده ممکن است فراتر از شرط حق تکثیر ادامه یابد. این حقوق ممکن است شامل حق شناخته‌شدن به‌عنوان نویسنده و حق اعتراض‌کردن به رفتارهای تحقیرآمیز باشد.
  • مگر در مواردی که صراحتاً غیر از این اظهار کرد، آن شخص که هویت اثر را تأیید کرد هیچ ضمانتی درباره اثر نمی‌سازد، و مسئولیت برای همه استفاده‌ها از اثر را رد می‌کند، تا جایی که قانون مربوطه اجازه می‌دهد.
  • زمانی که از این اثر استفاده یا به آن استناد می‌کنید، نباید به تأیید توسط نویسنده یا آن شخص که اثر را تأیید کرد اشاره کنید.
تایید

در چند حوزهٔ قضایی، به اشتباه اشاره‌کردن که یک نویسنده، ناشر یا هرکس دیگر استفاده شما از یک اثر را تأیید می‌کند می‌تواند غیرقانونی باشد.

بیشتر بدانید

نقل قول

از اچ‌تی‌ام‌ال تهیه‌شده نسخه‌برداری کنید و آن را برای راحتی در استنادکردن به این اثر به صفحه وب‌تان بچسبانید.

بیشتر بدانید

حقوق اخلاقی

قوانین حق تکثیر در بیشتر حوزه‌های قضایی سراسر دنیا به سازندگان «حقوق اخلاقی» می‌بخشند که ممکن است برخی از خسارت‌ها را تأمین کند اگر استفاده از یک اثر «تحقیرآمیز» در نظر گرفته شود.

بیشتر بدانید

حقوق دیگر

استفاده از یک اثر آزاد از محدودیت‌های حق تکثیر شناخته‌شده ممکن است طور دیگر محدود یا تنظیم شده باشد. اثر یا استفاده‌اش ممکن است در معرض حقوق قوانین حفاظت از داده‌های شخصی، تبلیغات، تصویر، یا حریم خصوصی باشد که به شخص اجازه بررسی چگونگی استفاده صدا، تصویر یا همانندی اجازه می‌دهد، یا دیگر محدودیت‌ها تحت قانون اجراشدنی.

بیشتر بدانید

شرایط حق طبع و نشر

شرایط حق تکثیر در حوزه‌های قضایی متفاوت است. یک اثر آزاد از محدودیت‌های حق تکثیر در یک حوزه قضایی نمی‌تواند مشابه آزادی در حوزهٔ قضایی دیگر باشد.

بیشتر بدانید

سلب مسئولیت
سلب مسئولیت

نشانه‌گذاری مالکیت عمومی یک سند معتبر نیست.

کریتیو کامنز شرکتی قانونی نیست و خدمات یا مشاوره قانونی ارائه نمی‌کند. توزیع‌کردن، نمایش‌دادن، یا پیونددادن به این نشانه‌گذاری مالکیت عمومی یک رابطه مشتری-وکیل نمی‌سازد.

کریتیو کامنز وضعیت حق تکثیر هیچ اثری را که این نشانه‌گذاری برایش اعمال شده‌است تأیید نمی‌کند. کریتیو کامنز هیچ ضمانتی درباره هیچ اثر یا وضعیت حق تکثیرش در هیچ حوزهٔ قضایی نمی‌کند، و همه مسئولیت همه استفاده‌ها از هر اثر را رد می‌کند.