Creative Commons License Deed

Public Domain -merkintä 1.0

Ei tekijänoikeutta

  • Tämä teos on merkitty vapaaksi kaikista tunnetuista tekijänoikeuteen perustuvista rajoituksista, mukaan lukien lähioikeudet ja muut tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet.


    Voit kopioida, muokata, levittää ja esittää tätä teosta, myös kaupallisissa tarkoituksissa, ilman luvan kysymistä. Katso Lisätiedot jäljempänä.


Lisätietoja

  • Tämä teos ei välttämättä ole vapaa tunnetuista tekijänoikeuden asettamista rajoituksista kaikissa oikeusjärjestelmissä.
  • Henkilöillä voi olla muita oikeuksia teoksessa tai teokseen liittyen, kuten patentti- ja tavaramerkkioikeuksia, ja muillakin voi olla oikeuksia määrätä teoksen käytöstä, kuten julkisuus- ja yksityisyysoikeuksia.
  • Joissain oikeusjärjestelmissä tekijän moraaliset oikeudet voivat kestää tekijänoikeuden suoja-ajan yli. Nämä oikeudet voivat sisältää tekijän oikeuden tulla mainituksi sekä oikeuden puuttua tekijän arvoa loukkaaviin käyttötapoihin.
  • Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän asiakirjaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teoksesta ja kiistää vastuunsa kaikenlaisesta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen määräyksen sallii.
  • Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä luoda käsitystä, että teoksen tekijä tai sen vapaasti yleiseen käyttöön luovuttanut taho tukisi tai kannattaisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.
Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke

Public Domain -merkintä ei ole sopimus tai oikeudellinen asiakirja.

Creative Commons ei ole asianajo- tai lakiasiaintoimisto, eikä se tarjoa oikeudellisia palveluita tai neuvontaa. Tämän Public Domain -merkinnän levitys, esittäminen tai linkittäminen ei muodosta asiakas- tai toimeksiantosuhdetta.

Creative Commons ei ole varmentanut minkään tähän merkintään liitetyn teoksen tekijänoikeudellista asemaa. CC ei anna teoksia tai niiden tekijänoikeuksia koskevia minkään oikeusjärjestelmän mukaisia takuita eikä ota vastuuta minkään teoksen käytöstä.