Tanda Domain Awam 1.0

Tiada Hak cipta

 • Karya ini telah dikenal pasti bebas daripada sekatan-sekatan di bawah undang-undang hak cipta, termasuk hak-hak yang berkaitan dan seumpamanya.


  Anda boleh menyalin, mengubah suai, mengedar dan mengguna karya tersebut, tanpa perlu meminta kebenaran sekalipun untuk tujuan komersial. Lihat maklumat lain di bawah.

 • Maklumat lain
  • Karya mungkin bukan bebas dari pembatasan hak cipta dikenali dalam semua bidang kuasa.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • Di dalam sesetengah bidang kuasa hak moral seseorang pengarang mungkin berterusan melampaui terma hak cipta. Hak-hak ini mungkin termasuk hak yang dikenal pasti sebagai pengarang dan hak untuk membantah kepada layanan yang penghina.
  • Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, seseorang yang mengenal pasti sesebuah karya tidak memberi jaminan terhadap karya tersebut, dan mengecualikan liabiliti untuk semua kegunaan karya, setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang dikenakan.
  • Bila mengunakan atau memetik karya, anda tidak perlu mengimplikasikan pengendorsan dari pengarang atau seseorang yang mengenal pasti karya tersebut.
Sokongan

Dalam sesetengah bidang kuasa, melibatkan seseorang pengarang, penerbit atau sesiapa sahaja dengan salahnya untuk menyokong anda dalam penggunaan sesebuah karya adalah menyalahi undang-undang.

Pelajari lebih lanjut

Petikan

Salin dan tampal HTML yang disediakan ke dalam halaman web anda untuk mudah memetik karya ini.

Pelajari lebih lanjut

Hak Moral

Undang-undang Hak Cipta dalam kebanyakkan bidang kuasa di seluruh dunia memberikan pencipta "hak moral" supaya boleh memberikan sedikit ganti rugi sekiranya penggunaan sesuatu karya dianggap "menghina".

Pelajari lebih lanjut

Hak lain

Penggunaan sesebuah karya yang dikenali bebas daripada sekatan-sekatan hak cipta sebaliknya mungkin ia hanyalah terlaras atau terhad. Karya tersebut atau penggunaannya adalah tertakluk kepada undang-undang perlindungan data peribadi, publisiti, imej, atau hak-hak privasi yang membolehkan seseorang itu mengawal penggunaan bagaimana suara, imej dan sebagainya milik mereka, atau sekatan-sekatan lain atau pembatasan-pembatasan di bawah undang-undang yang diguna pakai.

Pelajari lebih lanjut

Terma Hak Cipta

Terma-terma hak cipta berbeza diantara bidang-bidang kuasa tertentu. Sesebuah karya yang bebas daripada sekatan-sekatan hak cipta mengikut sesuatu bidang kuasa mungkin tidak bebas mengikut bidang-bidang kuasa yang lain.

Pelajari lebih lanjut

Penolakan Liabiliti
Penolakan Liabiliti

Penandaan Domain Awam bukan sebuah instrumen undang-undang.

Creative Commons juga bukan sebuah firma guaman dan tidak menawarkan khidmat nasihat perundangan. Pengedaran, pameran, atau pemautan ke Penandaan Domain Awam ini tidak mewujudkan hubungan peguam cara dan anak guam.

Creative Commons tidak mengesahkan status hak cipta apa-apa karya yang menggunakan tanda ini. CC tidak memberi sebarang jaminan mengenai sebarang karya atau status hakcipta di mana-mana bidang kuasa, dan menolak sebarang liabiliti untuk semua penggunaan mana-mana karya.