Public Domain Mark 1.0

Geen auteursrecht

 • Van dit werk is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtelijke beperkingen op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen.


  Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, wijzigen, verspreiden,en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Zie de Overige Informatie hieronder.

 • Overige informatie
  • Het werk is mogelijk niet niet vrij van auteursrechtelijke restricties in alle jurisdicties.
  • Personen kunnen andere rechten hebben bij of gerelateerd aan het werk, zoals octrooirecht of merkenrecht. Anderen kunnen ook rechten hebben op de manier waarop het werk gebruikt wordt zoals persoonlijkheids- of privacyrechten
  • In sommige jurisdicties kunnen de morele rechten van de auteur blijven bestaan na de duur van het auteursrecht. Deze rechten omvatten het recht om als auteur te worden geïdentificeerd en het recht om bezwaar te maken tegen denigrerende handelingen.
  • Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, geeft de persoon die het werk heeft gemarkeerd geen vrijwaring met betrekking tot het gebruik van het werk en wijst hij of zij elke aansprakelijkheid voor al het gebruik van het werk af voor zover het toepasselijke recht dat toestaat.
  • Bij het gebruiken van of verwijzing naar het werk, mag je geen goedkeuring impliceren van de auteur of persoon die dit werk geidentificeerd heeft.
Goedkeuring

In sommige jurisdicties kan het onrechtmatig zijn om ten onrechte te suggereren dat een maker, uitgever of iemand anders het gebruik van een werk goedkeurt.

Meer weten

Citatie

Kopieer en plak de HTML om het werk gemakkelijk op je webpagina te citeren.

Meer weten

Morele rechten

In de meeste jurisdicties wereldwijd kent het auteursrecht aan makers "morele rechten " toe die een zeker rechtsmiddel bieden tegen het "derogerend" gebruik van een werk.

Meer weten

Overige rechten

Het gebruik van een werk waarop geen bekende auteursrechtelijke beperkingen rusten kan anderszins gereguleerd of beschermd zijn. Het werk of het gebruik daarvan kan onderworpen zijn aan wetten die persoonsgegevens beschermen, portretrechten of privacyrechten die een persoon in staat stellen om te beschikken over hoe zijn stem, beeltenis of gelijkenis wordt gebruikt, of andere beperkingen onder het toepasselijke recht.

Meer weten

Duur van het auteursrecht

De duur van het auteursrecht verschilt van jurisdictie tot jurisdictie. Een werk dat vrij is van auteursrechtelijke beperkingen in de ene jurisdictie hoeft niet noodzakelijkerwijs onbeschermd te zijn in andere jurisdicties.

Meer weten

Vrijwaring
Vrijwaring

Het Public Domain Mark is geen juridisch instrument.

Creative Commons is geen advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten of advies. Het verspreiden, weergeven, of verwijzen naar deze Public Domain Mark schept geen advocaat-cliëntrelatie.

Creative Commons heeft de auteursrechtelijke status van werken waarop deze markering is toegepast niet geverifieerd. CC geeft geen vrijwaringen met betrekking tot werken of hun auteursrechtelijke status in enige jurisdictie, en sluit alle aansprakelijkheid uit voor ieder gebruik van elk werk.