Creative Commons licentie Deed

Public Domain Mark 1.0

Geen auteursrecht

  • Van dit werk is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtelijke beperkingen op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen.


    Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, wijzigen, verspreiden,en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Zie de Overige Informatie hieronder.


Overige informatie

  • Het werk is mogelijk niet niet vrij van auteursrechtelijke restricties in alle jurisdicties.
  • Personen kunnen andere rechten hebben bij of gerelateerd aan het werk, zoals octrooirecht of merkenrecht. Anderen kunnen ook rechten hebben op de manier waarop het werk gebruikt wordt zoals persoonlijkheids- of privacyrechten
  • In sommige jurisdicties kunnen de morele rechten van de auteur blijven bestaan na de duur van het auteursrecht. Deze rechten omvatten het recht om als auteur te worden geïdentificeerd en het recht om bezwaar te maken tegen denigrerende handelingen.
  • Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, geeft de persoon die het werk heeft gemarkeerd geen vrijwaring met betrekking tot het gebruik van het werk en wijst hij of zij elke aansprakelijkheid voor al het gebruik van het werk af voor zover het toepasselijke recht dat toestaat.
  • Bij het gebruiken van of verwijzing naar het werk, mag je geen goedkeuring impliceren van de auteur of persoon die dit werk geidentificeerd heeft.
Vrijwaring
Vrijwaring

Het Public Domain Mark is geen juridisch instrument.

Creative Commons is geen advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten of advies. Het verspreiden, weergeven, of verwijzen naar deze Public Domain Mark schept geen advocaat-cliëntrelatie.

Creative Commons heeft de auteursrechtelijke status van werken waarop deze markering is toegepast niet geverifieerd. CC geeft geen vrijwaringen met betrekking tot werken of hun auteursrechtelijke status in enige jurisdictie, en sluit alle aansprakelijkheid uit voor ieder gebruik van elk werk.