Skip to content

Public Domain-Merket 1.0 Universal

PDM 1.0

Deed

Ingen opphavsrett

  1. Dette verket har blitt identifisert som fri for kjente opphavsrettsbegrensninger, inklusive alle nærstående rettigheter.


    Du kan kopiere, endre, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Se Annen Informasjon nedenfor.

Annen Informasjon

  1. Det kan være at verket ikke er fri for alle opphavsrettslige restriksjoner i alle jurisdiksjoner .
  2. Det kan være at noen har andre rettigheter til, eller i forhold til, verket, slik som patent- eller varemerkerettigheter, og andre kan ha rettigheter i forhold til hvordan verket brukes, slik som reklame- eller personvernrettigheter rettigheter.
  3. I noen jurisdiksjoner kan de ideelle rettighetene strekke seg ut over verkets vernetid. Disse rettighetene kan inkludere rettigheten til å bli navngitt som forfatter og retten til å motsette seg krenkende behandling av verket.
  4. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir den personen som identifiserte verket ingen garantier om verket, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av verket, i den grad dette er mulig under gjeldende lovgivning.
  5. Når du bruker eller siterer arbeidet, kan du ikke gjøre det på en måte som impliserer en anbefaling fra forfatteren eller fra den som identifiserte verket.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.