Marca Domeniului Public 1.0

Fără drepturi de autor

 • Această operă a fost identificată ca neavând nicio restricție cunoscută de drepturi de autor, inclusiv toate drepturile conexe sau înrudite.


  Poți copia, modifica, distribui și efectua opera, chiar și în scopuri comerciale, toate acestea fără a mai cere permisiunea. Vezi Alte informații mai jos.

 • Alte informații
  • Această operă poate să aibă restricții cunoscute de drepturi de autor în alte a href="" class="helpLink" id="all_jurisdictions">jurisdicții.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • În câteva jurisdicții drepturile morale ale autorului pot persista dincolo de termenul de drepturi de autor. Aceste drepturi pot include dreptul de a fi identificat ca autor și dreptul de a fi împotriva tratamentului peiorativ.
  • Unless expressly stated otherwise, the person who identified the work makes no warranties about the work, and disclaims liability for all uses of the work, to the fullest extent permitted by applicable law.
  • When using or citing the work, you should not imply endorsement by the author or the person who identified the work.
Susținere

În unele jurisdicții, a pretinde că un autor, un editor sau oricine altcineva susține utilizarea unei opere poate fi ilicită.

Învaţă mai multe

Citare

Copiază și lipește HTML-ul ce ti-a fost distribuit

Învaţă mai multe

Drepturi morale

Drepturile de autor în majoritatea jurisdicțiilor din lume garantează creatorilor "drepturi morale" ce pot oferi despăgubiri dacă utilizarea operei aduce un prejudiciu autorului.

Învaţă mai multe

Alte drepturi

Utilizarea unei opere exonerată de restricții legate de drepturile de autor poate însă fi reglementată și limitată în alte moduri. Opera sau utilizarea acesteia pot intra sub incidența legilor privind protejarea datelor cu caracter personal, publicitatea, imaginea sau drepturile privind viața privată și modul în care vocea și imaginea, sau orice altă restricție sau limitare aflată sub legea respectivă.

Învaţă mai multe

Durata de protecție a dreptului de autor

Termenii drepturilor de autor variază de la o jurisdicție la alta. Restricțiile cunoscute de drepturi de autor ale unei opere dintr-o jurisdicție pot fi diferite în alte jurisdicții.

Învaţă mai multe

Exonerare de răspundere
Exonerare de răspundere

Marca Domeniului Public nu este un instrument legal.

Creative Commons nu este o firmă de avocatură și nu oferă servicii legale ori consiliere. Distribuirea, afișarea, ori corelarea cu această Marcă a Domeniului Public nu crează o relație avocat-client.

Creative Commons nu acordă nicio garanție statutului drepturile de autor ale nici unei opere asupra căreia este aplicată această marcă. CC nu acorda nicio garantie pentru nici o lucrare sau statutul drepturilor de autor în nici o jurisdicție și renunță la posibilitatea de a fi trași la răspundere pentru toate utilizările oricărei lucări.