Mergi la conținut

PDM 1.0 Deed

Marca Domeniului Public 1.0 Universal

Fără drepturi de autor

  1. Această operă a fost identificată ca neavând nicio restricție cunoscută de drepturi de autor, inclusiv toate drepturile conexe sau înrudite.


    Poți copia, modifica, distribui și efectua opera, chiar și în scopuri comerciale, toate acestea fără a mai cere permisiunea. Vezi Alte informații mai jos.

Alte informații

  1. Această operă poate să aibă restricții cunoscute de drepturi de autor în alte jurisdicții .
  2. Persoanele pot avea și alte drepturi legate de această operă, cum ar fi drepturi de patent sau de marcă înregistrată și alte persoane pot avea și drepturi legate de modul în care opera este folosită, cum ar fi dreptul de publicitate sau la viaţă privată .
  3. În câteva jurisdicții drepturile morale ale autorului pot persista dincolo de termenul de drepturi de autor. Aceste drepturi pot include dreptul de a fi identificat ca autor și dreptul de a fi împotriva tratamentului peiorativ.
  4. Dacă nu se stipulează altfel, persoana care a identificat opera nu va oferi garanții privind opera și nu este răspunzătoare în legătură cu utilizările operei, în termenii cei mai permisivi oferiți de legea în vigoare.
  5. Atunci când folosiți sau citați opera, nu ar trebui să lăsați bănuiala că ar exista vreo susținere din partea autorului sau a persoanei care a identificat opera.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.