Textul Licenței Creative Commons

Marca Domeniului Public 1.0

Fără drepturi de autor

  • Această operă a fost identificată ca neavând nicio restricție cunoscută de drepturi de autor, inclusiv toate drepturile conexe sau înrudite.


    Poți copia, modifica, distribui și efectua opera, chiar și în scopuri comerciale, toate acestea fără a mai cere permisiunea. Vezi Alte informații mai jos.


Alte informații

  • Această operă poate să aibă restricții cunoscute de drepturi de autor în alte jurisdicții.
  • Persoanele pot avea și alte drepturi legate de această operă, cum ar fi drepturi de patent sau de marcă înregistrată și alte persoane pot avea și drepturi legate de modul în care opera este folosită, cum ar fi dreptul de publicitate sau la viaţă privată.
  • În câteva jurisdicții drepturile morale ale autorului pot persista dincolo de termenul de drepturi de autor. Aceste drepturi pot include dreptul de a fi identificat ca autor și dreptul de a fi împotriva tratamentului peiorativ.
  • Dacă nu se stipulează altfel, persoana care a identificat opera nu va oferi garanții privind opera și nu este răspunzătoare în legătură cu utilizările operei, în termenii cei mai permisivi oferiți de legea în vigoare.
  • Atunci când folosiți sau citați opera, nu ar trebui să lăsați bănuiala că ar exista vreo susținere din partea autorului sau a persoanei care a identificat opera.
Exonerare de răspundere
Exonerare de răspundere

Marca Domeniului Public nu este un instrument legal.

Creative Commons nu este o firmă de avocatură și nu oferă servicii legale ori consiliere. Distribuirea, afișarea, ori corelarea cu această Marcă a Domeniului Public nu crează o relație avocat-client.

Creative Commons nu acordă nicio garanție statutului drepturile de autor ale nici unei opere asupra căreia este aplicată această marcă. CC nu acorda nicio garantie pentru nici o lucrare sau statutul drepturilor de autor în nici o jurisdicție și renunță la posibilitatea de a fi trași la răspundere pentru toate utilizările oricărei lucări.