public domain-märke 1.0

Ingen upphovsrätt

 • Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter.


  Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov. Se Annan information nedan.

 • Annan information
  • Detta verk är kanske inte fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner i alla jurisdiktioner.
  • Personer kan ha andra rättigheter till eller relaterade till verket, t.ex. patent eller varumärkesrättigheter, och andra kan ha rättigheter kring verkets användning, till exempel publicitets- eller integritetsrättigheter.
  • I vissa jurisdiktioner kan upphovsmannens ideella rätt finnas kvar längre än upphovsrättens skyddstid. Denna rätt kan inkludera rätten att bli identifierad som upphovsman och rätten att protestera mot kränkande behandlngar.
  • Såvida inte annat uttryckligen angetts lämnar personen som identifierat verket inga garantier angående verket och friskriver sig från ansvar för användning av verket så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.
  • När du använder eller hänvisar till verket ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller den person som identifierat verket.
Godkännande

I vissa jurisdiktioner kan det vara olagligt att felaktigt antyda att en upphovsman, förläggare eller någon annan godkänt eller stödjer din användning av verket.

Lär dig mer

citat

Kopiera och klistra in HTML-koden på din webbsida för att enkelt referera till detta verk.

Lär dig mer

Ideell rätt

Upphovsrättslagarna i de flesta länder ger upphovsmannen en "ideell rätt" som kan ge vissa befogenheter om användningen av ett verk anses kränkande.

Lär dig mer

Övriga rättigheter

Användningen av ett verk fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner kan vara reglerad eller begränsad på annat sätt. Verket eller dessa användning kan påverkas av integritetslagar, publicitetsrättigheter eller bildrättigheter som ger en person kontroll över hur dennes röst, bild eller avbildning används eller av andra restriktioner eller begränsningar i tillämplig lag.

Lär dig mer

Upphovsrättens skyddstid

Upphovsrättens skyddstid varierar från jurisdiktion till jurisdiktion. Ett verk som är fritt från upphovsrättsliga restriktioner i en jurisdiktion behöver inte vara fritt på samma sätt i andra jurisdiktioner.

Lär dig mer

Friskrivning
Friskrivning

Public domain-märket är inte ett juridiskt instrument.

Creative Commons är inte en advokatbyrå eller juridisk byrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller råd. Att distribuera, visa eller länka till public domain-märket leder inte till ett klientförhållande.

Creative Commons har inte verifierat den upphovsrättsliga statusen för de verk som märkts med detta märke. CC ger inga garantier angående något verk eller dess upphovsrättsliga status i någon jurisdiktion och friskriver sig från allt ansvar för all användning av verket.