Hoppa över till innehåll

public domain-märke 1.0 universell

PDM 1.0

Sammanfattning

Ingen upphovsrätt

  1. Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter.


    Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov. Se Annan information nedan.

Annan information

  1. Detta verk är kanske inte fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner i alla jurisdiktioner .
  2. Personer kan ha andra rättigheter till eller relaterade till verket, t.ex. patent eller varumärkesrättigheter, och andra kan ha rättigheter kring verkets användning, till exempel publicitets- eller integritetsrättigheter .
  3. I vissa jurisdiktioner kan upphovsmannens ideella rätt finnas kvar längre än upphovsrättens skyddstid. Denna rätt kan inkludera rätten att bli identifierad som upphovsman och rätten att protestera mot kränkande behandlngar.
  4. Såvida inte annat uttryckligen angetts lämnar personen som identifierat verket inga garantier angående verket och friskriver sig från ansvar för användning av verket så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.
  5. När du använder eller hänvisar till verket ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller den person som identifierat verket.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.