Короткий Виклад Ліцензії Creative Commons

Позначення Суспільного Надбання 1.0

Немає авторського права

  • Цей твір було позначено як вільний від охорони авторським правом, а також сіміжними правами.


    Ви можете, не запитуючи дозволу, вільно відтворювати, змінювати, розповсюджувати і виконувати цей твір, навіть в комерційних цілях. Подивіться Додаткову Інформацію нижче.


Додаткова Інформація

  • Можливо твір не є вільним від авторськоправової охорони у всіх країнах.
  • Хтось може мати інші права на твір чи пов'язані з твором, такі як патентні права чи права на торговельну марку, також інші особи можуть мати права, які стосуються того, як твір використовується, наприклад правана зображення особи чи на приватне життя.
  • В деяких країнахособисті немайнові права автора можуть залишатися чинними навіть після закінчення строку дії авторського права. До цих прав можуть належати право бути визнаним автором і право протидіяти спотворенню і перекрученню твору.
  • У разі, якщо окремо не обумовлено інше, особа, котра позначила твір, не надає жодних гарантій щодо твору, і, у тій мірі, в якій це можливо за законом, відмовляється нести відповідальність у зв'язку з будь-яким використанням твору.
  • Коли ви використовуєте або цитуєте твір, ви не повинні вказувати на підтримку чи схвалення від автора або особи, котра позначила твір.
Відмова від відповідальності
Відмова від відповідальності

Позначення Суспільного Надбання не є правовим інструментом.

Creative Commons не є юридичною компанією і не недає юридичних послуг чи консультацій. Розповсюдження, показ або посилання на це Позначення Суспільного Надбання не створює відносин з приводу надання юридичних послуг.

Creative Commons не перевіряла дійсний правовий статус творів, до яких застосовано це позначення. CC не надає гарантій стосовно будь-якого твору чи стану його авторськоправової охорони в будь-якій країні, і не несе жодної відповідальності у зв'язку з будь-яким використанням твору.