Позначення суспільного надбання 1.0

Немає авторського права

 • Цей твір було позначено як вільний віз охорони за авторським або суміжними правами.


  Ви можете не запитуючи дозволу вільно відтворювати, змінювати, розповсюджувати і виконувати цей твір, у тому числі і в комерційних цілях. Подивіться Додаткову інформацію нижче.

 • Інша інформація
  • Можливо, твір не є вільним від авторськоправової охорони у всіх юрисдикціях.
  • Хтось може мати інші права на твір чи пов'язані з твором, такі як патентні права чи права на торговельну марку, та інші особи можуть мати права, які стосуються того, як твір використовується, наприклад право на публічність чи приватне життя.
  • В деяких юрисдикціях особисті немайнові права автора можуть залишатися чинними навіть після закінчення сттроку дії авторського права. До цих прав можуть належати право бути визнаним автором і право протидіяти спотворенню і перекрученню твору..
  • У разі, якщо окркмо не обумовлено інше, особа, котра позначила твір, не надає жодних гарантій щодо твору, і, у тій мірі, в якій це можливо за законом, відмовляється нести відповідальність за будь-яке використання твору.
  • Коли ви використовуєте твір, ви не повинні вказувати на підтримку від автора чи особи, котра позначила твір.
Підтвердження

В деяких юриздикціях помилкове твердження того, що автор, видавець чи ще хтось підтримує використання вами твору може бути протизаконним.

Дізнатися більше

Цитування

Скопіюйте і вставте наведений HTML-код на вашу сторінку щоб просто процитувати цей твір.

Дізнатися більше

Особисті немайнові права

Закони про авторське право в більшості країн світу визнають за творцями "особисті немайнові права", засновуючись на яких суд може прийняти рішення про відшкодування шкоди якщо використання твору буде визнано таким, що "принижує автора".

Дізнатися більше

Інші права

Використання твору, вільного від авторськоправового захисту, може регулюватись або бути обмеженим іншими законами. Твір або його використання може бути об'єктом законів про захист персональних даних, публічності, зображення особи або приватного життя, котрі дозволяють особі контролювати те, як його голос, зображення або образ використовуються, або ж інших заборон і обмежень згідно чинного права.

Дізнатися більше

Строк чиннсті авторського права

Строки чинності авторських прав можуть бити різними в різних державах. Твір, вільний від авторськоправової охорони в одній державі може не бути вільним від неї в іншій.

Дізнатися більше

Відмова від відповідальності
Відмова від відповідальності

Знак Суспільного надбання не є правовим інструментом.

Creative Commons не є юридичною компанією і не недає юридичних послуг чи консультацій. Розповсюдження, показ або посилання на цей Знак Суспільного надбання не утворює відносин з приводу надання юридичних послуг.

Creative Commons не перевіряла дійсний правовий статус творів, до яких цей знак приєднано. CC не надає гарантій стосовно творів чи стану їх авторськоправової охорони, і не несе жодної відповідальності за будь-яке використання твору.