Преминете към съдържание

There are too few nonprofit organizations like CC fighting for the digital commons – support our vital leadership with an end of year contribution. Donate today!

CC0 1.0 Deed

CC0 1.0 Универсален

Без авторски права

  1. Лицето, което е свързало дадено произведение с настоящото кратко обобщение, е предало tпроизведението в обществено достояние, като се е отказало от всичките си права върху произведението в цял свят съгласно законодателството за авторското право, включително от всички свързани с него или сродни права, до степента, разрешена от закона.
  2. Вие можете да копирате, изменяте, разпространявате и изпълнявате произведението, дори за търговски цели, без да искате разрешение. Вж по-долу Друга информация .

Друга информация

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Освен ако е заявено друго, лицето, което е свързало дадено произведение с настоящото кратко обобщение, не дава никакви гаранции относно произведението, и се отказва от отговорност за всякакво използване на произведението, в най-голямата степен, разрешена от приложимото право.
  3. Когато използвате или цитирате произведението, Вие не бива да създавате впечатление за одобрение от автора или декларатора.

Notice

Краткото обобщение на лиценз Creative Commons не е правен инструмент. То е просто удобен източник за справка, който помага да се разбере Правният кодекс на СС0, като обяснява чрез достъпен език някои от основните му условия. Представете си го като лесен за ползване интерфейс към Правния кодекс на СС0. Настоящото кратко обобщение само по себе си няма правна стойност и неговото съдържание не фигурира в СС0.

Creative Commons не е правна кантора и не предоставя правни услуги. Разпространяването, изобразяването и даването на препратка към настоящото кратко обобщение на лиценз Creative Commons не създава отношение адвокат–клиент.

Creative Commons не проверява авторскоправния статут на никое произведение, за което е приложен СС0. СС не дава никакви гаранции за никое произведение, нито за неговия авторскоправен статут в която и да било юрисдикция, и се отказва от всякаква отговорност за всякакво използване на което и да било произведение.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.