Saltar cap al contingut

CC0 1.0 Universal

CC0 1.0

Deed

Sense drets d'explotació

  1. La persona que ha associat una obra amb aquest document l'ha entregada al domini públic mitjançant la renúncia de tots els drets sobre l'obra pel que fa a la propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins, fins on és possible amb la llei vigent aplicable.
  2. Podeu copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar cap mena de permís. Més informació a sota.

Altres informacions

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Llevat que s'indiqui expressament el contrari, la persona que va associar una obra amb aquest resum no ofereix cap mena de garantia sobre l'obra, i s'eximeix de responsabilitat civil per tots els usos de l'obra, en la màxima mesura permesa per la llei vigent aplicable.
  3. Quan utilitzeu o citeu l'obra, no hi ha d'haver cap mena d'implicació de suport per part de l'autor o de la persona que ha identificat l'obra.

Notice

El Commons Deed no és un instrument legal. Simplement és una referència útil per entendre el codi legal de CC0, una explicació fàcilment intel·ligible dels principals termes. Penseu que és la interfície amigable del codi legal de CC0 que es troba a l'interior. Aquest resum per si sol no té valor legal i el seu contingut no apareix en CC0.

Creative Commons no és un bufet d'advocats i no ofereix serveis jurídics. La distribució, la comunicació o l'enllaç a aquest Commons Deed no crea cap relació advocat-client.

Creative Commons no ha verificat la situació dels drets de propietat intel·lectual de cap de les obres subjectes a CC0. CC no ofereix cap garantia sobra l'obra o l'estat legal i s'eximeix de tota responsabilitat per qualsevol ús que se'n faci.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.