Resum de la Llicència Creative Commons

cc pd CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Oferiment al Domini Públic

Advertiment

El Commons Deed no és un instrument legal. Simplement és una referència útil per entendre el codi legal de CC0, una explicació fàcilment intel·ligible dels principals termes. Penseu que és la interfície amigable del codi legal de CC0 que es troba a l'interior. Aquest resum per si sol no té valor legal i el seu contingut no apareix en CC0.

Creative Commons no és un bufet d'advocats i no ofereix serveis jurídics. La distribució, la comunicació o l'enllaç a aquest Commons Deed no crea cap relació advocat-client.

Creative Commons no ha verificat la situació dels drets de propietat intel·lectual de cap de les obres subjectes a CC0. CC no ofereix cap garantia sobra l'obra o l'estat legal i s'eximeix de tota responsabilitat per qualsevol ús que se'n faci.

Aquest és el resum fàcilment llegible del Codi Legal (llegiu-ne el text complet) Advertiment

Sense drets d'explotació

  • La persona que ha associat una obra amb aquest document l'ha entregada al domini públic mitjançant la renúncia de tots els drets sobre l'obra pel que fa a la propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins, fins on és possible amb la llei vigent aplicable.

    Podeu copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar cap mena de permís. Més informació a sota.


Altres informacions

  • Els drets de qualsevol persona, derivats de patents o marques, no queden afectats de cap manera per CC0, ni tampoc els drets que altres persones puguin tenir en l'obra o en la manera com s'utilitza, com ara el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  • Llevat que s'indiqui expressament el contrari, la persona que va associar una obra amb aquest resum no ofereix cap mena de garantia sobre l'obra, i s'eximeix de responsabilitat civil per tots els usos de l'obra, en la màxima mesura permesa per la llei vigent aplicable.
  • Quan utilitzeu o citeu l'obra, no hi ha d'haver cap mena d'implicació de suport per part de l'autor o de la persona que ha identificat l'obra.
Altres drets

La utilització d'una obra lliure de de restriccions conegudes de propietat intel·lectual pot ser regulada o limitada d'una altra manera. L'obra o el seu ús pot estar subjecta a lleis de protecció de dades personals o al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge que permeten a una persona controlar com es fa servir la seva veu, imatge o semblança, o altres restriccions o limitacions en virtut de la legislació aplicable.

Aprengueu-ne més.

Suport

En algunes jurisdiccions, pot ser il·legal implicar de manera errònia que un autor, un editor o qualsevol altra persona dóna suport a l'ús que feu d'una obra.

Aprengueu-ne més.

Citació

Copieu el codi HTML que us oferim i enganxeu-lo en la vostra pàgina web per facilitar la citació de l'obra.

Aprengueu-ne més

Qui ho afirma?

L'afirmador és aquella persona que ha renunciat a tots els drets per a tot el món mitjançant la llicència CC0, en la mesura permesa per la llei aplicable. Pot ser l'autor original de l'obra o qualsevol altra persona que hagi ostentat algun dret d'autor o drets afins sobre l'obra.