Přeskočit na obsah

CC0 1.0 Univerzální

CC0 1.0

Deed

Žádná autorská práva

  1. Osoba, která k dílu přiložila toto prohlášení, souhlasila s vystavením tohoto díla jako díla volného a celosvětově se vzdala všech svých autorských práv k dílu, včetně všech práv souvisejících a práv příbuzných v rozsahu, který je povolen zákonem.
  2. Toto dílo můžete kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat, a to i pro komerční učely, bez získávání dalšího souhlasu. Přečtěte si Další informace níže.

Další informace

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, osoba, která k dílu přiložila toto prohlášení, neposkytuje za dílo žádné záruky a zříká se odpovědnosti za veškeré možné způsoby užití díla, a to v nejširším možném rozsahu povoleném rozhodným právem.
  3. Při užití nebo citování díla nesmíte naznačovat , že je dílo užito se souhlasem autora původního díla nebo osoby, která toto dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv.

Notice

Toto Zkrácené znění není licenčním ujednáním, pouze srozumitelně vyjadřuje základní podmínky licenčního ujednání CC0. Jinými slovy, je to uživatelsky přívětivé zestručnění právního textu, který je jeho podkladem. Samo o sobě nemá právní váhu a ani se neobjevuje ve vlastním textu licence CC0.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nevzniká vztah mezi advokátem a klientem.

Organizace Creative Commons neověřuje autorskoprávní stav kteréhokoli díla, které bylo vystaveno pod licencí CC0. CC neposkytuje žádné záruky ohledně kteréhokoli díla nebo jeho autorskoprávního stavu v kterékoli jurisdikci. CC se zároveň zříká odpovědnosti za jakékoli užití kteréhokoli díla.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.