Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Üldine (CC0 1.0)
Avalikku omandisse andmine

Creative Commonsi teatis

Lühikokkuvõte (Commons Deed) pole juriidiline dokument. See on vaid käepärane osutusmaterjal, mis aitab mõista litsentsi CC0 teksti, ja kus on toodud lihtsasti loetaval kujul litsentsi mõned peamised tingimused. Seda võib pidada kasutajasõbralikuks sissejuhatuseks, mida võib lugeda enne litsentsi CC0 teksti lugemist. Kokkuvõttel endal pole õiguslikku tähendust ja selle sisu ei ole litsentsi CC0 osa.

Creative Commons ei ole õigusbüroo ega paku juriidilisi teenuseid. Selle dokumendi või litsentsi enda levitamise või näitamisega ega neile linkimisega ei kaasne juristi ja kliendi suhet.

Creative Commons ei ole teoste autoriõiguslikku seisundit üle kontrollinud. See puudutab kõiki teoseid, millele on lisatud litsents CC0. CC ei anna üheski jurisdiktsioonis tagatisi teose ega selle autoriõigusliku seisundi kohta ning ütleb lahti igasugusest vastutusest, mis tuleneb mis tahes teose kasutamisest.

Autoriõiguse kaitse puudub

  • Isik, kes sidus teose selle litsentsiga, on andnud teose avalikku omandisse, loobudes üleilmselt kõigist õigustest, mis tulenevad autoriõigusest, sealhulgas autoriõigusega kaasnevatest õigustest ja naaberõigustest.

    Tohid teost kopeerida, muuta, levitada ja esitada, ka ärilisel eesmärgil ning seda kõike luba küsimata. Vaata allpool täiendavat teavet.


Täiendav teave

  • Litsents CC0 ei mõjuta kuidagi patendi- ega kaubamärgiõigusi ega ka muid õigusi, mis teistel isikutel võivad olla selle teose suhtes või selle kasutamisest tulenevalt, näiteks reklaami- või andmekaitseõigusi.
  • Kui selgesõnaliselt ei ole öeldud teisiti, siis isik, kes sidus teose selle litsentsiga, ei anna teose kohta tagatisi ning ütleb kohaldatava seaduse järgi suurimas lubatavas ulatuses lahti vastutusest, mis tuleneb teose igasugusest kasutusest.
  • Kui teost kasutad või tsiteerid, siis ei tohiks jääda mulje, et sul on selleks autori või loaandja heakskiit.
Muud õigused

Teadaolevatest autoriõiguse piirangutest vaba teose kasutamine võib olla muul moel reguleeritud või piiratud. Teose või selle kasutuse suhtes võivad kohalduda isikuandmete kaitse seadused, reklaami-, kuvandi- või eraelulised õigused, mis lubavad isikul määrata, kuidas tema väljaütlemisi, kuvandit või sellega sarnanevat kasutatakse, ning muud kohaldatavast seadusest tulenevad piirangud ja kitsendused.

Uuri veel.

Heakskiit

Väita ebaõigesti, et autor, avaldaja või keegi teine kiidab heaks, et teost kasutad, võib olla mõnes jurisdiktsioonis seadusevastane.

Uuri veel.

Citation

Sellele teosele viitamiseks kopeerige see HTML oma kodulehele.

Uuri veel

Who is the affirmer?

The affirmer is the person who surrendered rights to the work worldwide using CC0, to the extent allowable by law. It may be the original author of the work or another person who may have had some copyright or related or neighboring legal rights in the work.