Skip to content

CC0 1.0 Deed

CC0 1.0 Üldine

Autoriõiguse kaitse puudub

  1. Isik, kes sidus teose selle litsentsiga, on andnud teose avalikku omandisse, loobudes üleilmselt kõigist õigustest, mis tulenevad autoriõigusest, sealhulgas autoriõigusega kaasnevatest õigustest ja naaberõigustest.
  2. Tohid teost kopeerida, muuta, levitada ja esitada, ka ärilisel eesmärgil ning seda kõike luba küsimata. Vaata allpool täiendavat teavet .

Täiendav teave

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Kui selgesõnaliselt ei ole öeldud teisiti, siis isik, kes sidus teose selle litsentsiga, ei anna teose kohta tagatisi ning ütleb kohaldatava seaduse järgi suurimas lubatavas ulatuses lahti vastutusest, mis tuleneb teose igasugusest kasutusest.
  3. Kui teost kasutad või tsiteerid, siis ei tohiks jääda mulje, et sul on selleks autori või loaandja heakskiit .

Notice

Lühikokkuvõte (Commons Deed) pole juriidiline dokument. See on vaid käepärane osutusmaterjal, mis aitab mõista litsentsi CC0 teksti, ja kus on toodud lihtsasti loetaval kujul litsentsi mõned peamised tingimused. Seda võib pidada kasutajasõbralikuks sissejuhatuseks, mida võib lugeda enne litsentsi CC0 teksti lugemist. Kokkuvõttel endal pole õiguslikku tähendust ja selle sisu ei ole litsentsi CC0 osa.

Creative Commons ei ole õigusbüroo ega paku juriidilisi teenuseid. Selle dokumendi või litsentsi enda levitamise või näitamisega ega neile linkimisega ei kaasne juristi ja kliendi suhet.

Creative Commons ei ole teoste autoriõiguslikku seisundit üle kontrollinud. See puudutab kõiki teoseid, millele on lisatud litsents CC0. CC ei anna üheski jurisdiktsioonis tagatisi teose ega selle autoriõigusliku seisundi kohta ning ütleb lahti igasugusest vastutusest, mis tuleneb mis tahes teose kasutamisest.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.