Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 جهانی (CC0 1.0)
اعطای دسترسی عمومی

سلب مسئولیت

سند کامنز یک سند قانونی نیست. به طور ساده یک مرجع سودمند برای فهم کد قانونی کریتیو کامنز 0، یک عبارت قابل فهم برای انسان از چند شرط کلیدیش است. آن را به چشم رابط کاربرپسند برای کد قانونی کریتیو کامنز 0 کوچک‌تر ببینید. این سند خودش هیچ ارزش قانونی ندارد، و محتوایش در کریتیو کامنز 0 ظاهر نمی‌شود.

کریتیو کامنز یک شرکت قانونی نیست و خدمات قانونی ارائه نمی‌کند. توزیع‌کردن، نمایش‌دادن، یا پیوند‌دادن به این سند کامنز یک ارتباط مشتری-وکیل نمی‌سازد.

کریتیو کامنز وضعیت حق تکثیر هیچ سندی که کریتیو کامنز 0 برای آن اعمال شده‌است را تأیید نمی‌کند. کریتیو کامنز هیچ ضمانی درباره هر اثر یا وضعیت حق تکثیرش در هیچ حوزهٔ قضایی نمی‌کند، و همه مسئولیت همه استفاده‌ها از هر اثر را رد می‌کند.

این خلاصه‌ای قابل فهم برای انسان از کد قانونی (متن کامل را بخوانید) است. سلب مسئولیت

بدون کپی رایت

  • شخصی که یک اثر را با این سند مربوط بسازد اثر را به مالکیت عمومی با چشم‌پوشی از همه حقوقش سراسر دنیا برای این اثر تحت قانون حق تکثیر، شامل همه حقوق همجوار و مرتبط اختصاص می‌دهد، تا جایی که قانون مربوطه اجازه می‌دهد.

    شما می‌توانید از اثر نسخه‌برداری کنید، آن را تغییر دهید، توزیع کنید و نمایش دهید، حتی برای اهداف تجاری، بدون گرفتن اجازه. اطلاعات دیگر را در زیر ببینید.


اطلاعات دیگر

  • به هیچ وجه حق ثبت اختراع یا حقوق علامت تجاری هر شخص که تحت تأثیر کریتیو کامنز 0 است، و نه حقوقی که دیگر اشخاص می‌توانند در اثرشان داشته باشند یا نحوه استفاده از آن اثر، مانند حقوق تبلیغات و حریم خصوصی نیستند.
  • مگر در مواردی که به صراحت بیان شده‌است در غیر این صورت، شخصی که یک اثر را با این سند مربوط ساخته‌است هیچ ضمانی درباره اثر نمی‌کند، و مسئولیت همه استفاده از اثر را رد می‌کند، تا جایی که قانون مربوطه اجازه می‌دهد.
  • زمانی که از این اثر استفاده یا به آن استناد می‌کنید، نباید به تأیید توسط نویسنده یا حمایت‌کننده اشاره کنید.
حقوق دیگر

استفاده از یک اثر آزاد از محدودیت‌های حق تکثیر شناخته‌شده ممکن است طور دیگر محدود یا تنظیم شده باشد. اثر یا استفاده‌اش ممکن است در معرض حقوق قوانین حفاظت از داده‌های شخصی، تبلیغات، تصویر، یا حریم خصوصی باشد که به شخص اجازه بررسی چگونگی استفاده صدا، تصویر یا همانندی اجازه می‌دهد، یا دیگر محدودیت‌ها تحت قانون اجراشدنی.

بیشتر بدانید.

تایید

در چند حوزهٔ قضایی، به اشتباه اشاره‌کردن که یک نویسنده، ناشر یا هرکس دیگر استفاده شما از یک اثر را تأیید می‌کند می‌تواند غیرقانونی باشد.

بیشتر بدانید.

نقل قول

از اچ‌تی‌ام‌ال تهیه‌شده نسخه‌برداری کنید و آن را برای راحتی در استنادکردن به این اثر به صفحه وب‌تان بچسبانید.

بیشتر بدانید

چه کسی تائیدکننده است؟

تأییدکننده شخصی است که قوانین را به اثر با استفاده از کریتیو کامنز 0، تا میزان مجاز به موجب قانون سراسری واگذار کرده‌است. ممکن است نویسنده اصلی اثر یا شخصی دیگر باشد که ممکن است چند حق تکثیر یا مرتبط یا قوانین قانونی همجوار در این اثر داشته باشد.