Brincar ó contido

CC0 1.0 Universal

CC0 1.0

Deed

Sen dereitos de autor

  1. A persoa que asociou unha obra con esta escritura entregou a obra ao dominio público, mediante a renuncia de todos os seus dereitos patrimoniais de autoría sobre a obra en todo o mundo, o cal inclúe todos os dereitos asociados e afíns, na medida que permite a lei vixente aplicábel.
  2. Pode copiar, modificar, distribuír e executar a obra, incluso con propósito comercial, sen pedir permiso. Vexa

    Outra información

    a seguir.

Outra información

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. A non ser que se estabeleza expresamente doutra maneira, a persoa que está asociada á obra con este acto non fornece garantías sobre a obra, e os avisos legais para todos os usuarios da obra, no sentido máis amplo permitido pola lexislación aplicábel.
  3. Ao utilizar ou citar a obra, non debería implicar o endorsamento nin do autor nin do declarante.

Notice

A escritura (Commons Deed) non é un instrumento legal, senón simplemente unha referencia para entender o código legal de CC0, unha descrición humanamente comprensíbel dalgúns dos seus termos clave. Pensa nel como unha interface amigábel para acceder ao código legal interno de CC0. O resumo por si só non ten valor legal e os seus contidos non aparecen na CC0.

Creative Commons non é un bufete de avogados e non ofrece servizos de tipo legal. A distribución, exhibición ou a ligazón desta escritura non crea relación ningunha avogado-cliente.

Creative Commons non comprobou a protección por dereitos de autor de ningunha das obras ás que se lles aplicou CC0. Creative Commons non ofrece garantía sobre ningunha obra nin sobre a súa protección dos dereitos de autor en ningunha xurisdición e deslígase de toda responsabilidade por todos os usos de calquera obra.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.