Preskočite na sadržaj

CC0 1.0 Univerzalno

CC0 1.0

Deed

Nema autorskih ni srodnih prava

  1. Osoba koja je uz djelo vezala ovaj dokument prenijela je djelo u javno dobro ustupivši globalno sva svoja prava na djelo određena zakonom o autorskom i srodnim pravima - u mjeri u kojoj to zakon dopušta.
  2. Slobodno smijete umnažati, prerađivati i izvoditi djelo, pa i u komercijalne svrhe, a da ne morate tražiti dopuštenje. Vidi niže pod Druge informacije .

Druge informacije

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Osim ako izričito nije drukčije navedeno, osoba koja je uz djelo stavila ovaj dokument ne daje nikakva jamstva u pogledu djela i odriče se svake odgovornosti za svako korištenje djela - u najvećoj mjeri u kojoj to dopušta mjerodavni zakon.
  3. Kada koristite ili navodite djelo, ne biste trebali implicirati da Vas autor ili potvrditelj izravno podržavaju .

Notice

Commons Deed nije pravni dokument. On je samo praktična referenca za razumijevanje Pravnog teksta licence CC0 - svima razumljiv iskaz njegovih ključnih pojmova. Možete ga smatrati pojednostavljenim objašnjenjem Pravnog teksta koji se nalazi u pozadini. Sam Commons Deed nema pravni značaj i njegov se sadržaj ne pojavljuje u CC0.

Creative Commons nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge. Distribuiranje Commons Deeda, njegovo prikazivanje ili postavljanje linka na njega ne konstituira odnos pravnog zastupanja.

Creative Commons ne provjerava autorskopravni status bilo kojeg djela koji se stavlja pod CC0. CC ne daje nikakva jamstva u pogledu djela ili njegovog autorskopravnog statusa u bilo kojem pravnom sustavu i odriče se svake odgovornosti vezane uz bilo kakvo korištenje djela.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.